Počet položek: 0 0,- Kč

Obchodní a reklamační podmínky

Výměna nebo vrácení zboží v zákonné lhůtě 14 dnů od doručení zboží příjemci:

 • vyplňte odkaz, který najdete v souhrnu vaší objednávky
 • zabalte zboží a pošlete jej zpět na naši adresu přes českou poštu, přepravní službu nebo zásilkovnu

Nejlevnější zaslání prostřednictvím zásilkovny (od 79- Kč - 90,- Kč dle ceny pojištění), ale je nutné mít v mobilním telefonu aplikaci zásilkovny.

Adresa pro pobočku Zásilkovny:

Z-box ID 12835 (zásilka do 5 kg)
Michaela Kobrová
Benešov u Semil 197
512 06
Benešov u Semil
Mobil: 728955672

 

Jak postupovat u reklamace

V případě zjištění závady je nutné vadné zboží zaslat na naši adresu:
Outdoor Distribution s. r. o
Benešov u Semil 197
51206 Benešov u Semil
Mobil: 728 955 672


Email: obchod@obchod-outdoor.cz

Tel: 481 624 140 (pevnou linku neuvádět pro zásilkovnu !!!)

 

Pokud posíláte zboží k reklamaci, je nutné doložit k zásilce tyto dokumenty:

 • vyplňte elektronický formulář, který naleznete ve vaší objednávce (popište závadu výrobku)
 • zabalte zboží a pošlete jej na naši adresu

Náklady spojené s dopravou zboží k prodejci a zpět Vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

 • reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.)
 • elektronickou cestou (mailem) nám zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží
 • doložíte výši nákladů (scan účtenky za poštovné)

Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží.
Např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu.
Lhůta pro vyřízení reklamace
V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30 denní zákonné lhůtě.
Vrácení peněz poštovní poukázkou není bohužel možné.
§ 561"(1) Lze-li závazek splnit více způsoby, má právo volby dlužník, nebylo-li dohodnuto jinak. Od provedené volby však nelze odstoupit."

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

    Při mechanickém poškození vzniklým neopatrnou manipulací.
    Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním.
    Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace.
    Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
    Zboží bylo poškozeno živly.
    Zboží bylo poškozeno nevhodně zvolenou nebo zanedbanou údržbou.

I. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále též OP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.obchod-outdoor.cz (dále též internetový obchod). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu Outdoor Distribution s. r. o. se sídlem Benešov u Semil 197 51206; IČO: 47472545, Číslo zápisu v OR: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C, vložka 3114 na straně jedné a na straně druhé kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem  (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

II. Základní pojmy

Spotřebitelská smlouva:
Je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Dodavatel:
je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/Spotřebitel:
Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli Spotřebitel:
Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Internetový obchod:
Elektronický obchod či jiný objednávkový systém provozovaný na internetu podnikatelem, který je v pozici dodavatele, jenž nabízí zboží nebo služby kupujícím.

Kupní smlouva:
objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

III. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

IV. Cena zboží a platba

Veškeré ceny zboží a služeb v internetovém obchodě jsou uvedené včetně DPH. S celkovou cenou zboží (včetně balného, nákladů na dopravu a uplatněných slev) je kupující seznámen ještě před závazným objednáním.

Prodávající si vyhrazuje možnost změny ceny zboží, a to bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna ceny však nemá vliv na již uzavřené objednávky.

Způsob platby za zboží si kupující zvolí v průběhu vyřizování objednávky, kde má k dispozici následující možnosti:

a) hotově či kartou při převzetí zboží na prodejně

b) převodem na účet (zboží rezervujeme 3 dny, pokud nebude v této lhůtě uhrazeno, objednávka bude stornována)

c) na dobírku při převzetí zboží od doručovatele

d) platba on-line přes platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s. https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Upozorňujeme kupující, že při placení převodem se zboží považuje za zaplacené v momentě připsání celkové ceny na účet prodávajícího.

Cena zboží je platná po celou dobu než  jsou provozovatelem vystaveny ceny nové.

V. Doba dodání zboží, způsob a kontrola dopravy

Doba nutná k expedici zboží, tedy doba nutná k předání zboží dopravci, je vždy uvedena u popisu zboží a průměrně se pohybuje mezi 0-3 dny od potvrzení a zaplacení objednávky.

Celková doba doručení zboží také závisí na zvoleném způsobu dopravy a kupující má na výběr z následujících možností:

Česká pošta balíkovna, platební brána, bankovní převod  55,- Kč

Zásilkovna ČR převodem nebo platební bránou 90,- Kč (na dobírku nezasíláme)

PPL ČR + platba na účet nebo platební bránou 110,- Kč

DPD ČR + platba na účet nebo platební bránou 110,- Kč

PPL  ČR + platba dobírkou  170,- Kč

DPD ČR + platba dobírkou 170,- Kč

DPD SK Comgate - platební bránou 230,- 

PPL SK Comgate -platební brána 230,- Kč

Zásilkovna SK Comgate - platební bránou 130,- Kč

Zásilkovna Polsko 160,- Kč

Osobní vyzvednutí v prodejně v Benešově u Semil = 0,- Kč (zboží je rezervováno 3 dny)


Při objednávce nad 2 000 Kč poskytujeme v rámci ČR dopravu zdarma.

Zboží je doručeno na adresu uvedenou a stvrzenou v objednávce. Kupující je povinen objednané zboží převzít. V případě, že tak neučiní, bude na něm prodávající požadovat nahrazení nákladů spojených s přepravou. Případné opětovné zaslání objednávky se řeší telefonický či jiným vhodným kontaktem s prodejcem.

V zájmu životního prostředí jsme v naší společnosti zavedli systém elektronické fakturace. Fakturu obdržíte mailem při odeslání objednávky.

Kupující/nikoli spotřebitel je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných závadách. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání. Vnější nepoškozenost zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě.

Kupující/Spotřebitel není povinen provést prohlídku zboží při převzetí, avšak v jeho vlastním zájmu je mu tato prohlídka doporučena, jelikož tak může předejít případným komplikacím při uplatnění reklamace zboží poškozeného přepravou. Své výhrady k dodanému zboží může kupující uvést do přepravního dokladu. Spotřebitel může také odmítnout převzetí poškozené zásilky a uvést tuto skutečnost do přepravního dokladu.

VI. Záruční podmínky

Není-li v záručním listě uvedena delší záruční doba, vztahuje se na zboží záruka 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době nezačíná běžet nová záruka, ale dopočítává se do původní záruční doby. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. V případě, že se kupující rozhodne uplatnit reklamaci, tak kontaktuje reklamační oddělení, jehož kontakt je dostupný v internetovém obchodě prodávajícího.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

a) jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,

b) jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,

c) jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,

g) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Prodávající rozhodne o reklamaci bezodkladně. Do této lhůty se nezapočítává doba nutná pro provedení odborného posouzení reklamované vady. Nejpozději bude reklamace vyřízena do 30 dnů, a to včetně odstranění vady. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu, a tedy může nárokovat odstoupení od smlouvy.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. A dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na úhradu nákladů spojených s reklamací. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

VII. Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1. občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je povinen vyplnit formulář pro vrácení zboží, který nalezne v  objednávce. Zboží je třeba předat nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, nejlépe v původním obalu a s veškerým příslušenstvím, a to vše v uvedené lhůtě (odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději v poslední den 14 denní lhůty). Není vyloučena možnost zaslání vraceného zboží až po samotném odstoupení od smlouvy a v tomto případě prodávající požaduje, aby vrácené zboží bylo zasláno bezodkladně.

Prodávající, po obdržení vráceného zboží, vrátí spotřebiteli zpět odpovídající částku, a to nejdéle do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy - pouze bankovním převodem, podle obecného ustanovení občanského zákoníku.

 Prodávající je oprávněn vrácenou částku ponížit o případně skutečně vynaložené náklady, které mu vzniknou v souvislosti s vrácením zboží. V takovém případě takové skutečně vynaložené náklady je schopen spotřebiteli doložit. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit podle § 1837 Občanského Zákoníku od kupní smlouvy:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží, zboží není kompletní nebo bylo poškozeno – tedy došlo k bezdůvodnému obohacení, případně byla způsobena škoda), je kupující povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž kupujícímu vyplacena ve snížené hodnotě.

Prodávající zdůrazňuje, že 14 denní lhůta umožňující odstoupení od smlouvy se vztahuje pouze na kupujícího spotřebitele, jak je definován v II. Části Obchodních podmínek a v žádném případě se nevztahuje na Kupujícího/nikoli Spotřebitele.

VIII. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

IX. Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu je registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám, ani nebudou využity pro reklamní účely obchodu. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Spotřebitel uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • při mechanickém poškození vzniklým neopatrnou manipulací
 • opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním
 • vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží
 • zboží bylo poškozeno živly
 • zboží bylo poškozeno nevhodně zvolenou nebo zanedbanou údržbou

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány a také průvodní dopis s popisem reklamace.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dalších dotazů prosím kontaktujte firmu Outdoor Distribution s.r.o.

X. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz “

 EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Outdoor Distribution s. r. o

Benešov u Semil 197

51206

IČO: 47472545

DIČ: CZ47472545

Mobil: 728 955 672

Email: obchod@obchod-outdoor.cz

Tel: 481 624 140 

 

Způsoby úhrady
Kontakt

Prodejna:                                        

Outdoor Distribution s.r.o.

Benešov u Semil 197

51206

Otevírací doba: 

Po - Pá 8:00 - 17:00

       So  9:00 - 12:00

 

 

 

Zavolejte nám

obrazek-telefon-0.jpg.big.jpg       481 624 140

                               728 955 672

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © www.obchod-outdoor.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz